20 września 2019. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
  
Wymagania dla przedsiębiorców w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Wymagania dla przedsiębiorców w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami
Ogłoszenie 
Wójta Gminy Poświętne
z  24 września 2007 roku

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:


 1)     posiadać zarejestrowaną działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 2)    posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a)    posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane lub obezwładniane, nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia, zdrowia,
b)    posiadać pojazd przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
•    odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie klatki, odpowiadającej wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatki w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
•    zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
•    podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn
oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,
3)    posiadać umowę o stałej współpracy z weterynarzem,
4)    posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,
5)  posiadać  przeszkolonych pracowników obsługujących sprzęt i urządzenia do wyłapywania i obezwładniania zwierząt  w tym również w zakresie BHP,

Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorcy, który udokumentuje posiadanie środków technicznych odpowiadających działalności, o której mowa powyżej.


Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1)    posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
2)    posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym prowadzone ma być schronisko dla bezdomnych zwierząt;
3)     posiadać samochód przystosowany do przewozu zwierząt,
4)    posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
5)    prowadzić w/w działalność w miejscu i w sposób spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wymogów weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657 )  a w szczególności ;
a)    teren na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt powinien być oddalony  o co najmniej 150 m od terenów zabudowy mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej oraz utwardzony i ogrodzony w sposób uniemożliwiający wydostawaniu się zwierząt na zewnątrz ,
b)    w obrębie schroniska powinny zostać wydzielone pomieszczenia do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych,  
6)  posiadać zgłoszenie dotyczące przewidywanej działalności skierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii .

Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorcy, który udokumentuje posiadanie środków technicznych odpowiadających działalności, o której mowa powyżej.


Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1)    posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk  i spalarni zwłok     zwierzęcych i ich części,
2)    posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
3)    posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.);
4)    posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
5)    posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
6)    posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorcy, który udokumentuje posiadanie środków technicznych odpowiadających działalności, o której mowa powyżej.

Wójt         
/-/ Jan Cymerman
  
Urząd Gminy tel. +48 25 752-03-80
+48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poświętne

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Gminy Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel: (tel. +48 25 752-03-80, +48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek    7:30 - 15:00
wtorek       7:30 - 17:30