17 października 2019. imieniny: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora
Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
  
Ochrona Środowiska
Co zrobić z przeterminowanymi lekami?


 
PRZETERMINOWANE LEKI
PRZYNIEŚ
DO
APTEKI !!!
    
W każdym gospodarstwie domowym znajdują się niepotrzebne lekarstwa. Zadbaj o nasze środowisko naturalne i nie wyrzucaj przeterminowanych, niewykorzystanych lekarstw do śmieci. Uporządkuj domową apteczkę, a niepotrzebne leki zanieś do PUNKTU APTECZNEGO, który znajduje się w Poświętnem przy ul. Szkolnej 2. Jest  tam specjalny oznakowany  pojemnik, do którego można NIEODPŁATNIE  wrzucać przeterminowane lekarstwa wraz z opakowaniami w każdej postaci: tabletki, drażetki, ampułki, maści, proszki, syropy, krople i aerozole.
                Jest to gwarancją, iż zostaną one unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla środowiska.


WEŹ UDZIAŁ W NASZEJ AKCJI !!!


 
Co zrobić ze zużytymi bateriami?


ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII


Pamiętaj ! ze skorodowanych baterii uwalniane są metale ciężkie oraz kwasy, które przenikają do ziemi i wód gruntowych.  Co więcej baterie zawierają węgiel, grafit, smołę, szkło, krzemionkę, papier, folię i wodór,  związki te mogą trwale uszkodzić środowisko i organizm ludzki, o ile dostaną się do nich w większych stężeniach. Zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska wynika przede wszystkim z faktu, iż jedna wyrzucona bateria jest w stanie zanieczyścić ok. 1 m3 gleby zawartymi w niej metalami ciężkimi: ołowiem, kadmem, rtęcią, niklem i litem, które mogą być szkodliwe, jeśli dostaną się do organizmu człowieka. Poza tym substancjami niebezpiecznymi są kwasy lub zasady zawarte w elektrolicie, które mają właściwości żrące i korozyjne. Jedynym sposobem, aby chronić środowisko i zdrowie ludzi jest prowadzenie selektywnej zbiórki baterii!

Biorąc pod uwagę ogromną szkodliwość tego typu odpadów, chcielibyśmy, aby jak największa ilość zużytych baterii trafiła do specjalnie przeznaczonych na ten cel pojemników. Dlatego też Urząd Gminy Poświętne nawiązał współpracę z firmą PROEKO Grupa Polska  w zakresie zbiórki zużytych baterii.

Specjalne oznakowane pojemniki do zbiórki zużytych baterii znajdują się w:

  • Szkole Podstawowej w Poświętnem
  • Szkole Podstawowej w Nowych Ręczajach
  • Szkole Podstawowej w Międzylesiu
  • Szkole Podstawowej w Turzu
  • Szkole Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej
  • Szkole Podstawowej w Zabrańcu
  • Urzędzie Gminy w Poświętnem
do których każdy mieszkaniec może nieodpłatnie wrzucać zużyte baterie aby wyeliminować je z całego strumienia odpadów trafiających na wysypisko.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do zbiórki baterii, co wpłynie pozytywnie na ekologiczny wizerunek naszej gminy, a także na środowisko.

Punkty zbiórki zużytych baterii

Co zrobić z eternitem?


BEZPIECZNE USUWANIE ETERNITU Z TERENU

GMINY POŚWIĘTNE

Informujemy, że od 2008 r. Gmina  Poświętne prowadzi akcję bezpiecznego usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Eternit jest odbierany bezpłatnie. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Poświętnem, ul. Krótka 1, pok. nr 6.

Czy wiesz, że:
•    Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien.
•   Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku – dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.
•   Stosuj się do zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Właściwe postępowanie skutecznie minimalizuje ryzyko.

Jeżeli w Twoim domu lub posesji znajdują się wyroby zawierające azbest – to utrzymuj je w dobrym stanie technicznym. Dokonuj corocznie przeglądu stanu tych wyrobów i sporządzaj ich ocenę według wzoru, który otrzymasz w gminie. Jeśli wszystkie użytkowane wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie, nie posiadają pęknięć, ułamań lub innych uszkodzeń – możesz śmiało nadal te wyroby użytkować.
Jeśli jednak stwierdzisz, że znajdujące się w Twoim posiadaniu wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja ich powierzchni – to nie masz czasu do stracenia i powinieneś jak najszybciej usunąć takie wyroby!

Jeżeli zamierzasz usunąć uszkodzone wyroby zawierające azbest to pamiętaj ! nie usuwaj azbestu samodzielnie, może tego dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Tylko taka firma może prawidłowo usunąć azbest nie narażając na niebezpieczeństwo ciebie, twoich bliskich i sąsiadów.

Pamiętaj ! zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i zakazane jest ich powtórne użycie. Składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dopuszczalne jest tylko na przeznaczonych do tego składowiskach.

Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują.

Każdy właściciel nieruchomości, obiektu lub instalacji  ma obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu technicznego wyrobów zawierających azbest wg wzoru, który następnie trzeba przekazać do właściwego organu nadzoru budowlanego.


Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Wykaz firm posiadających zatwierdzony przez Starostę Powiatu Wołomińskiego program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

  
Urząd Gminy tel. +48 25 752-03-80
+48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poświętne

<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Gminy Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel: (tel. +48 25 752-03-80, +48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek    7:30 - 15:00
wtorek       7:30 - 17:30