20 września 2019. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
  
Park w Nowym Cygowie
Nowy Cygów. Fradment Parku

Park  w Nowym Cygowie - położony jest w północno zachodniej cz. miejscowości po lewej stronie drogi
Nowy Cygów - Laskowizna. Datowany na początek  XIX w . Związany z  założeniem dworsko - folwarcznym posiada znaczący wpływ na okoliczny krajobraz . Wymaga rewaloryzacji poprzedzonej inwentaryzacją i studiami oraz prac porządkowych.

W Gminie Poświętne zachowały się wyłącznie założenia parkowe związane z ośrodkami dworskimi stanowią obecnie jedyne wskazówki istniejących tutaj dawniej obiektów dworskich i ich usytuowania w terenie a także ich funkcji społecznych, gospodarczych i znaczenia społeczno – politycznego. Wskazują także na dawne zasiedlenie dworskie określają zamożność byłych właścicieli i ich zainteresowania.

Wspólne cechy założeń parkowo – ogrodowych pozwalają na opracowanie poszczególnych modeli gospodarstw dworskich na przestrzeni dziejów z ich układem przestrzenno – kompozycyjnym .

Parki tego typu były całkowicie niezależne kompozycyjnie od otaczającego krajobrazu bez względu na styl jaki reprezentowały.

Ideałem były takie rozwiązania gdzie w obrębie parku znajdowały się fragmenty różnych krajobrazów: elementy wodne , sztuczne pagórki, ogródki skalne, boskiety pełniące rolę lasków i trawniki połączone w kompozycyjną całość w określonej manierze

Bez względu na swobodę stylu kompozycyjnego całość otoczona była zwartym szpalerem drzew i krzewów, które dla obserwatora z zewnątrz dawały wrażenie jednorodnej bryły zieleni .  Wyraziście prezentowały się ogrody geometryczne ,, włoskie ‘’ i  ,, francuskie ‘’ oraz ogrody swobodne ,, angielskie ‘’ i  ,, romantyczne ‘’ – te ostatnie zapoczątkowały proces włączania się  ogrodów  i parków dworskich  w otaczający je  krajobraz . Pozostałości parków dworskich są obecnie jedynym świadectwem  nie  istniejącego już krajobrazu dawnej wsi czy okolicy
i świadczą o znaczącej roli dla danego ekosystemu tworzącego ówczesny krajobraz .


  
Urząd Gminy tel. +48 25 752-03-80
+48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poświętne

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Gminy Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel: (tel. +48 25 752-03-80, +48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek    7:30 - 15:00
wtorek       7:30 - 17:30