15 grudnia 2018. imieniny: Nina, Celina, Walerian
Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
  
Materiały do pobrania
Budownictwo
 

Wniosek o wydanie informacji o terenie

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wzory deklaracji i informacji podatkowych
 

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomość

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego na olej napędowy dla rolników na 2014 rok

Urząd Stanu Cywilnego
 

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających do zawarcia małżeństwa

Ewidencja Ludności
 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Działalność Gospodarcza
 

Formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podanie o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości.

Podanie o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest.

Wniosek o wycięcie drzewa.

Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne

Wniosek o wydanie zaświadczenia na odbiór nieczystości płynnych

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wniosek o szacowanie szkód

Dostęp do Informacji Publicznej
 

Wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Wodociągowanie
 

Wniosek o określenie warunków technicznych do projektowania i budowy przyłączy wodociągowych

Szacowanie szkód łowieckich
 

Informacja dla mieszkańców

Protokół oględziń szkody

Protokół ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych

Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich i ustalenie odszkodowania

Zawiadomienie o planowanym zbiorze uszkodzonej uprawy

  
Urząd Gminy tel. +48 25 752-03-80
+48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poświętne

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Gminy Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel: (tel. +48 25 752-03-80, +48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek    7:30 - 15:00
wtorek       7:30 - 17:30