25 czerwca 2019. imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
  
Aktualności
Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Poświętne, dnia 12 grudnia 2018 r.
RG.0002.3.2018

 Mieszkańcy Gminy Poświętne

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz.1349 i poz.1432) zwołuję III Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  18 grudnia 2018r. ( wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności oraz wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z prac Rady Gminy za okres międzysesyjny.
 6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2028.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/226/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej dz. ew. nr. 215 obr. 0017 w miejscowości Poświętne stanowiącej własność Gminy Poświętne zabudowanej budynkiem usługowym Gminnego Ośrodka Zdrowia.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z tym samym najemcą.
 13. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Poświętne.
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne.
 15. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania nieodpłatnie z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 17. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego.
 18. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie obrad.
Transmisja online będzie dostępna pod adresem: https://ugposwietne.tv-polska.eu lub pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCzm8yr_QDXUZTDTpsTnEt9w/featured
« powrót
  
Urząd Gminy tel. +48 25 752-03-80
+48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poświętne

<<   Czerwiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Gminy Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel: (tel. +48 25 752-03-80, +48 25 752-03-90
sekretariat@ugposwietne.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek    7:30 - 15:00
wtorek       7:30 - 17:30